Monthly Archives: Květen 2017

Zámek Mníšek pod Brady a zámek Dobříš

No,je 11.5 2017 nádherný den a tak je těžké sedět doma a tak vyrážím na dva zámky a to Mnišek pod Brdy a zámek s překrásnou Francouzkou zahradou v Dobříši.Už jsem tam byl a moc se mi tam libilo.Tenkrát jsem tam přijel někdy v říjnu,byla docela zima,no dnes svítí sluníčko a tak to bude hezčí.Vyrážím směr Praha,tu prolítnu po okruhu a už se řítím na Dobříš.Zámek Mníšek pod Brdy mám po cestě.Jedu po dálnici abych si mohl užít více času a projít se opět tou nádhernou Francouzkou zahradou.No přijíždím pomalým tempem k zámku Mníšek pod Brdy.Skutra nechám na parkovišti a vydávám se do zámku.No trošku zklamání,nebot tam nic nebylo,ani lidi,zámek zavřený.I zahrada,která je na  internetu ohromná byla zde jen pár metrů otevřená jinak vše zavřené.No co se dá dělat,jedem na Dobříš tam to bude hezčí.

Read more… →

Zámek Štiřín a zámek Berchtold

Tak jsem se vypravil na svátek 8.5 2017 na zámek Štířín s tím,že se zastavím ještě na zámku Berchtold,kde je sbírka na zahradě hradú a zamku v miniaturách.No vyrazil jsem za slunce a přidávám plyn.Nádherný den si říkam a už to stáčím na Mukařov a pokračuji dál a dál.Čím více se přibližuji tím více se kupí mraky,říkám si o je,abych nezmoknul.No nic,projíždím pár vesnic a pomalu se dostávám do cíle.Jelikož jsem vyjel hodně pozdě odpoledne,dostavil se hlad a tak moje první zastávka je v hospodě která byla dražší jak Alcron a vyběr ze dvou jidel a první už nebylo.Tak pár hostů odešlo ale já si dal řízek a říkam si už počkám.

Read more… →

Zřícenina kapličky u Starého Vestce

No a je tu čtvrtek 4.5.2017 a ja si říkám,že čas jen na malou hodinovou projíždku kolem komína jak se říká….No a vyrazil jsem  na zříceninu malé kapličky o které jsem již věděl dávno a každý ji zná,když jede po dálnici z Prahy na Hradec Králové tak si ji všimnete.Vypiná se na malém kopečku a je již z daleka vidět. Cesta k ní vede polem,ale dá se tam zajet. Kaplička pochází ze 17 století kdy dvakrát vyhořela a tak zní zůstalo jen torzo které ještě ohlodal zub času.

Zlý jazykové ale tvrdí,že to všechno bylo jinak.Šlechta neměla pro svůj lid poddaný žádné modlitební místo v kraji a aby se selský lid nebouřil kázala na malém návrší kapličku postaviti.Byl vybrán mnich aby peníze vybíral a lid konejšil.Když byla částka vybrána začaly práce řemeslné a kaplička rostla do své krásy.Jaké bylo ale zklamání když se práce v polovině zastavili,neb prý již peněz nebylo.Darebný mnich zachvácen mamonem zlým uprchl do zemí Moravských zanechavše kapličku osudu svému.Co ted? Ostuda z toho pro konšely a radní plynula a ti kázali pacholkům svým kapličku podpáliti a na zlý osud všechno svésti.A tak se taky stalo.Tím se vyhnuli hanbě za mnicha proradného a tak zbylo jen torzo,které tento čas připomíná.Městský písař vše zapsal do knih jak panstvo kázalo aby po mnichovi ani památky nezbylo.Jen lid si ho připomíná ve svých pověstech a to se dochovalo až do dnešních časů.

No tak máte příběhy o kapličce dva,prý shořela po zásahu bleskem a to dvakrát a nebo mnicha darebného,jenž s penězi prchnul,co je pravda nechám na vás.

Místo je ale nádherné,klid,pohoda a vyhledy do kraje jsou přímo famozní…Tak přátelé zase někdy příště ahoj