Zřícenina kapličky u Starého Vestce

Ohodnoť článek

No a je tu čtvrtek 4.5.2017 a ja si říkám,že čas jen na malou hodinovou projíždku kolem komína jak se říká….No a vyrazil jsem  na zříceninu malé kapličky o které jsem již věděl dávno a každý ji zná,když jede po dálnici z Prahy na Hradec Králové tak si ji všimnete.Vypiná se na malém kopečku a je již z daleka vidět. Cesta k ní vede polem,ale dá se tam zajet. Kaplička pochází ze 17 století kdy dvakrát vyhořela a tak zní zůstalo jen torzo které ještě ohlodal zub času.

Zlý jazykové ale tvrdí,že to všechno bylo jinak.Šlechta neměla pro svůj lid poddaný žádné modlitební místo v kraji a aby se selský lid nebouřil kázala na malém návrší kapličku postaviti.Byl vybrán mnich aby peníze vybíral a lid konejšil.Když byla částka vybrána začaly práce řemeslné a kaplička rostla do své krásy.Jaké bylo ale zklamání když se práce v polovině zastavili,neb prý již peněz nebylo.Darebný mnich zachvácen mamonem zlým uprchl do zemí Moravských zanechavše kapličku osudu svému.Co ted? Ostuda z toho pro konšely a radní plynula a ti kázali pacholkům svým kapličku podpáliti a na zlý osud všechno svésti.A tak se taky stalo.Tím se vyhnuli hanbě za mnicha proradného a tak zbylo jen torzo,které tento čas připomíná.Městský písař vše zapsal do knih jak panstvo kázalo aby po mnichovi ani památky nezbylo.Jen lid si ho připomíná ve svých pověstech a to se dochovalo až do dnešních časů.

No tak máte příběhy o kapličce dva,prý shořela po zásahu bleskem a to dvakrát a nebo mnicha darebného,jenž s penězi prchnul,co je pravda nechám na vás.

Místo je ale nádherné,klid,pohoda a vyhledy do kraje jsou přímo famozní…Tak přátelé zase někdy příště ahoj

Napsat komentář